siluet

Přihlášení

Jméno:
Heslo:

Prohlášení

Firma Topol Pro spol. s r.o. prohlašuje, že všechny údaje které lze považovat za osobní jsou v jejím rámci považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb..

Shromažďované údaje

Ukládáme informace nutné pro registraci produktů, jako i.č. a názvy subjektů, tedy jen údaje zpřístupněné na základě vzájemné smlouvy. Dále jsou v naší databázi uloženy přihlašovací údaje jednotlivých uživatelů subjektu, nikoliv však hesla, u něhož evidujeme pouze tzv. fingerprint, což v praxi znamená, že jsme schopni na požádání vytvořit heslo nové, ale ne sdělit znění původního. Pro možnost perzistentního přihlášení používáme cookies - malé textové soubory odpovídající internetovým standardům.

Bezpečnost

Komunikace jednotlivých aplikací s mateřskou databází i přístup uživatelů a administrátorů jednotlivých subjektů ke konzoli webového rozhraní probíhá pomocí zabezpečeného připojení https. Údaje jednotlivých subjektů jsou na webových stránkách k dispozici právě jen administrátorovi subjektu, případně superadminovi naší společnosti. Ostatním stranám jsou tedy skryty.

Zvláštní osobní údaje v aplikacích:

Karkulka

Mobilní prohlížečka číselných a grafických dat lesních hospodářských plánů s názvem Karkulka umožňuje v rámci vytváření poznámek ukládání fotografií stanoviště, případně vytváření hlasových poznámek. Tyto údaje jsou ukládány do soukromé složky a neměly by být viditelné z jiných plikací. Slouží jako poznámky pro osobní potřebu uživatele zařízení. Pro tyto účely požaduje při instalaci přístup k:


V případě použití tzv. registrovaných map je pro ověření registrace ze zařízení jednorázově odesláno a uloženo ID zařízení, kterré slouží k jednodušší přeregistraci a evidenci již použitých kartografických podkladů.