siluet

Přihlášení

Jméno:
Heslo:
Android

Karkulka

Mobilní prohlížečka číselných a grafických dat lesních hospodářských plánů.
Umožňuje prohlížení lesnických tématických map a hospodářské knihy s možností trasování a tvorby liniových zákresů s pomocí GPS, vkládání poznámek a kartografických bodů.

Windows

Heletax

Prohlížečka číselných a grafických dat lesních hospodářských plánů.
Umožňuje prohlížení hospodářské knihy a lesnických tématických map s vazbou na majitele lesa, tisk separátů a p. Jako podkladové vrstvy akceptuje data evidence nemovitostí, rastrová data většiny známých formátů.

Windows

Tax

Aplikace pro sběr podkladů a vypracování lesních hospodářských plánů.
Nezbytné vybavení každého taxátora. Zpracování číselné části LHP v souladu s aktuálními právními normami a podle poslední aktualizace standardu ISHÚL. V širším kontextu je pojem TAX chápán jako ucelený balík programů, umožňující komplexní tvorbu LHP vč. grafické části a mapového díla.

Windows

Mapper

Program pro tvorbu mapových šablon a tisk map.
Jedna z velice původních aplikací naší firmy, umožňující tvorbu poměrně komplikovaných mapových kompozic, přinejmenším těch, které vyhoví současným lesnickým mapovým standardům.

Windows

Led

Grafický editor ... příprava mapových podkladů pro lesní hospodářské plány.
Umožňuje tvorbu standardních vrstev ISHUL, jejich úpravu, spoustu prostorových a jiných analýz, výstupy do Taxu, Excelu jakož i kouzelných superformátů LČR. Pracuje se základními grafickými vektorovými i rastrovými formáty, vč. některých rozšířenějších standardů (ISKN, ISHÚL), pracuje s mapovými vrstvami WMS, umožňuje online nahlížení do katastru nemovitostí.